Kompjutorska dijagnostika

Većina današnjih automobila dizajnirani su tako da sadrže računalne procesore, mikročipove i senzore pa pregled vozila često zahtjeva kompjutorsku dijagnostiku za što je potrebno imati odgovarajuće iskustvo i opremu. Uz pomoć posebnih uređaja moguće je pregledati različite dijelove automobila i dijagnosticirati kvar – alternatore, akumulatore, klima uređaje, upravljače, ABS kočione sustave i sl.

Kod vozila novijeg datuma, nakon utvrđivanja i uklanjanja kvara, servisni interval vozila nužno je resetirati prije vraćanja vlasniku na korištenje.

Kocioni sistem

Ozracivanje i ispitivanje kocionog sistema diagnostickim aparatom!

Objavljuje BDMS servisna zona u Petak, 24. srpnja 2020.