Autoelektrika

Sve više kvarova na vozilu događa se upravo na elektrici i elektronici. Današnji automobili nisu više puk skup mehaničkih dijelova, već u sebi sve više sadržavaju električnih i elektroničkih komponenti. Osnovni zadaci autoelektričara odnose se na zamjenu žarulja, popravak alnasera (elektromotora zaduženog za pokretanje automobila), akumulatora (baterije vozila), električnih instalacija, centralnog zaključavanja i sl. Među zadatke autoelektrike spada i ozvučenje automobila – ugradnja radija, pojačala i zvučnika.

Nakon dijagnoze kvara, prezentirat ćemo vam mogućnosti popravka, a sve potrebne dijelove možemo vam i mi nabaviti uz napomenu da ćete ih platiti jednako kao što smo ih i mi platili dobavljaču.