Autoelektrika

Suvremeni automobili sadrže puno električnih i elektroničkih komponenti pa se sve više kvarova događa  upravo na elektrici i elektronici. Osnovni zadaci autoelektričara odnose se na zamjenu žarulja, popravak alnasera (elektromotora zaduženog za pokretanje automobila), akumulatora (baterije vozila), električnih instalacija, centralnog zaključavanja i sl. U zadatke autoelektrike spada i ozvučenje automobila – ugradnja radija, pojačala i zvučnika.

Nakon dijagnoze kvara, predstavit ćemo vam mogućnosti popravka, a sve potrebne dijelove možemo vam prema dogovoru i mi naručiti.